Eco, varför?

Istället för att bränna rester från skogsindustrin och omvandla det till värme, gör biobrush det till tandborstar med ett försumbart koldioxidavtryck. biobrush eko-tandborstar och deras förpackningar innehåller endast en mycket låg procentandel fossilt material! 
Deras bioplast och förpackningsfilm baseras på överflödigt träflis från träindustrin. Det används till tandborsthandtaget och det används till förpackninger. Som grund till nylonborsten använder man naturlig ricinolja. 

Hälsa

Miljö

  • För framställnigen av biobrush bioplast används naturliga mjukgörare. Mängden tungmetaller i de noga utvalda pigment som används för färgen till tandborstarna, ligger mycket långt under tröskeln.
  • Till borsten använder man nylon baserat på naturlig ricinolja. Enligt oberoende tandläkare är nylon det perfekta och mest hygieniska materialet för tandvård
  • Användningen av fossilt material för tillverkningen av bioplast, borst och förpackning reduceras till ett minimum. Det bioplastiska träavfallet som normalt skulle förbrännas används.
  • Träet kommer från hållbart skogsbruk (certifikat finns)
  •  Eftersom dessa tandborstar innehåller mycket små mängde fosilt material är koldioxidavtrycket i slutet av dess livscykel försumbar.
  •  Termisk energi som kommer när de förbränns kommer att ge hushållen elektricitet och uppvärmning.
  •  biologiskt nedbrytbar* -Färgerna som används i tandborstarna uppfyller DIN EN 13432. Bioplasten är biologiskt nedbrytbar enligt DIN EN ISO 14855 och den prisbelönta förpackningen är jämnt kompostabel.

*Avfallsavskiljningsanläggningar står inför en tuff utmaning för att hantera bioplaster eftersom dess bortförskaffande måste hanteras på ett ekonomiskt försvarbart sätt.